صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک مسکن کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: تامین سرمایه بانک مسکن 97,320,282,284
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاوره سرمایه گذاری ابن سینا مدبر ( سهامی خاص) تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: سید محمد اکبرالسادات 13,358
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
تعداد واحدهای باقی مانده: 36,642 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,366,738
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/16 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,243,397
تاریخ محاسبه NAV: 1395/12/23 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,285,543
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود